ghx 发表于 2019-1-1 23:00:17

浙-舒妈1306学前反馈

2019.1.1反馈第18天:
1.   数学:结束1下,2上P1-17
2.   伴听:史记                                                               3.   天书: 历史七下P101-112                                       4.   三字经唐诗                                                               5.   数数:无                                                                     6.   蓝精灵 两集                                                             今天和娃说好,朗读完了数学,背诵三字经和唐诗就可以想玩什么玩什么,加上是在起床后朗读,娃精神不错,朗读积极性很高。得出结论,以后不管什么,还是应该提前和娃约定好,这样双方都比较愉快。                                                             2018.12.31反馈第17天:
1.   数学:1下86-98页   
2.   伴听:史记                                                               3.   天书: 历史七下96-100页                                       4.   数数: 从1数到220,遇到有9的数字还是会停顿下来,但已经进步很大,基本没有错误

ghx 发表于 2019-1-2 22:26:15

2019.1.1反馈第19天:1.   数学:2上P18-282.   伴听:史记                                 3.   天书: 结束七下,八上P1-7                                          4.   三字经唐诗                                    5.   数数:无                                                
页: [1]
查看完整版本: 浙-舒妈1306学前反馈